Udskriv denne side

Nyhedsbrev fra Rebild Kommune

Følgende Nyhedsbrev er modtaget fra Rebild Kommune:

Kære frivillige, frivilligorganisationer, frivilliggrupper og andre interesserede

I denne tid, hvor vi alle er berørt af corona-epidemien, ser vi heldigvis også lyspunkter. Foreninger, organisationer og grupper finder på nye måder at mødes, naboer hjælper hinanden med at købe ind, og der bliver ringet en ekstra gang til de familiemedlemmer og bekendte, som har det særlig svært. Det vil vi selvfølgelig gerne bakke op om i Frivilligcenter Rebild.

I dette nyhedsbrev kan I derfor læse om, at frivilligcenteret er i gang med at lave en oversigt over hjælpetilbud i denne corona-tid. I kan læse om en ny akutpulje på 30 mio. kr. til organisationer og foreninger, som kæmper for at hjælpe dem, som er særlig ramt i denne tid. Og så får I en kort status omkring etableringen af Frivilligcenter Rebild.

Oversigt over hjælpetilbud i en corona-tid

Vi er i gang med at udarbejde en oversigt over frivillige hjælpetilbud. Med oversigten vil vi gøre det lettere at finde hjælpetilbud – hvad enten du selv har brug for hjælp, ønsker at hjælpe andre eller blot har brug for en at tale med. Det kan være hjælpetilbud så som: • Et digitalt fællesskab for unge, som drives af den lokale idrætsforening

  • En borgerforening, som hjælper med at organisere nabohjælp i lokalområdet
  • En social forening, som tilbyder telefonvenner til de mest udsatte
  • Butikker der tilbyder gratis vareudlevering
  • Og så videre.

Oversigten er vedhæftet i mailen her. Den indeholder lige nu primært landsdækkende hjælpetilbud, men vi vil naturligvis også rigtig gerne have lokale hjælpetilbud med.

Så derfor – Tilbyder din forening hjælp til dem, som er særligt ramt af corona? Eller kender I til hjælpetilbud, som endnu ikke er med i oversigten? Så send en mail til Frivilligcenter Rebild på: cdre@rebild.dk med en kort beskrivelse af tilbuddet. Så sørger vi for, at det kommer med i oversigten. Oversigten opdateres løbende og offentliggøres løbende på frivilligcenterets facebookside, som I finder ved at søge på ’Frivilligcenter Rebild’ på Facebook eller ved at klikke på linket her:

https://www.facebook.com/FrivilligcenterRebild/

I er meget velkomne til at følge frivilligcenterets facebookside og like og dele vores opslag, så vi kan få udbredt kendskabet til de hjælpetilbud, der findes.

Ny akutpulje skal hjælpe samfundets mest sårbare og udsatte under coronakrisen

TrygFonden har etableret en ekstraordinær akutpulje på 30 mio. kr til de organisationer og foreninger, som arbejder for at øge trygheden for de mennesker, som er særligt under pres i disse tider.

Puljen kan søges nu, og TrygFonden bestræber sig på at give svar indenfor tre hverdage, så midlerne hurtigst muligt kan komme ud og gøre gavn. Der er hverken loft eller minimumsgrænse for, hvor stort et beløb man kan ansøge om.

Puljen er målrettet allerede etablerede organisationer og foreninger, som har kapacitet til at give en konkret hjælp til de mennesker, der lige nu har behov for støtte. Det gælder både større og mindre organisationer.

De aktiviteter, der kan søges om støtte til, skal bygge på organisationens eller foreningens eksisterende aktiviteter i form af fx udvidelse af kapacitet, opskalering, tilretning af fokus, rekruttering af frivillige mv.

I kan læse mere om puljen i vedhæftede pressemeddelelse fra TrygFonden og i linket her: https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-fokus/trivsel/akutpulje

Status på etableringen af Frivilligcenter Rebild

Efter planen skulle der den 18. marts i år være afholdt informationsmøde og stiftende generalforsamling for foreningen Frivilligcenter Rebild. Som det også var tilfældet for så mange andre, blev vi desværre nødt til at aflyse arrangementet.

Vi håber selvfølgelig, at vi snart får mulighed for at samles igen, så vi kan gennemføre arrangementet. Og vi håber og glæder os til at se rigtig mange af jer! I hører mere herom, så snart vi ved mere, og ind til da arbejder jeg videre på at skabe det bedst mulige grundlag for Frivilligcenter Rebild.

En kærlig hilsen og rigtig god påske!

Til slut skal I alle have en kærlig hilsen herfra. Pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden – sammen, hver for sig! Og hav en rigtig dejlig påske